DE ZUIDKAS

De Zuidkas is een studie, door Architectenbureau Paul de Ruiter uitgevoerd in opdracht van Rijksgebouwendienst. De opdracht behelsde een denkbeeldig kantoorgebouw van meer dan 11.000 m2 op de Amsterdamse Zuidas, dat wat de milieudoelstellingen betreft zo hoog mogelijk zou scoren. Naast Architectenbureau Paul de Ruiter werden vier andere architectenbureaus voor deze opdracht uitgenodigd. De gezamenlijke resultaten moeten helpen bij het vaststellen van een toekomstige maat voor duurzaamheid in het eigen gebouwenbestand van Rijksgebouwendienst.

Wij hebben de opdracht opgevat als een extra R&D mogelijkheid om de in het bureau reeds ontwikkelde kennis over duurzaam bouwen verder uit te diepen. Omdat duurzaam bouwen alleen tot stand kan komen door integraal te ontwerpen, hebben we Arup van begin af aan bij het ontwerpproces betrokken. Als team willen wij aan de wieg staan van een nieuwe generatie duurzame rijksgebouwen.

Bekijk de slideshow