volgende
De zuidkas als case study

Vanuit onze visie hebben we negen duurzaamheidsaspecten geformuleerd waaruit het concept van de Zuidkas als een bijna logisch gevolg is ontstaan. Denkend vanuit CO2 reductie, energiebesparing en gezondheid, is er een niet alledaagse functiemenging in een gebouw ontstaan: wonen, werken, school, parkeren, retail, restaurants, park en biogas-electriciteitscentrale. Dat alles verbonden door een glazen bouwenvelop die diverse soorten 'kassen' herbergt, CO2 kassen, hybride kassen, bufferzone en atria. Met als doel een intelligent autarkisch gebouw te maken waar energie- en CO2-stromen kunnen worden uitgewisseld, afvalstromen kunnen worden omgezet in warmte en energie. En om de totale uitstoot van het gebouw te minimaliseren, de energievraag tot een minimum te reduceren, en bovenal een mooie, prettige en gezonde leefomgeving voor mensen te creëren. Een gebouw als ministad, verankerd in het voorgestelde stedenbouwkundige weefsel van de Zuid-as. Een duurzame UnitĂ© d’Habitation.