volgende
Kas / CO2-kringloop

Door de glazen schil ontstaat op het dak ruimte voor een kas, waarin een botanische tuin en een schooltuin komen. De CO2 die het gebouw produceert, wordt via de bufferruimten naar de kas geleid waar het wordt opgenomen door de planten. Vanuit de parkeergarage onder het gebouw wordt via een glazen schacht naar de kas een sterke ventilatie gecreëerd. In deze schacht bevinden zich planten. De lucht uit de parkeergarage wordt hierlangs geleid en gezuiverd van CO2 en fijnstof. Om voldoende CO2 te kunnen opnemen is een deel van de kas hoogproductief. Er ontstaat zo een CO2 kringloop. Met name in het hoogproductieve deel van de kas is er veel plantenafval. Dit kan worden gebruikt als biomassa voor de vergister.