Bio-WKK / WKO / regenwater

Naast het gft-afval en de biomassa uit de kas wordt ook het zwart water (toiletwater) verzameld en
naar de vergister geleid. Alle biomassa wordt in de vergister omgezet in biogas. Dit gas dient als duurzame brandstof voor de warmte-kracht-koppeling installatie (bio-wkk). De vrijkomende warmte wordt gebruikt voor de verwarming van tapwater en de ruimteverwarming. Behalve warmte wekt de bio-wkk ook hoogwaardige energie in de vorm van elektriciteit op. Het warmte-overschot in de zomer en het koude-overschot in de winter worden in watervoerende lagen in de bodem opgeslagen middels warmte-/koude opslag (wko). De opgeslagen warmte wordt in de winter gebruikt en de koude in de zomer. Wanneer de gehele omgeving wordt betrokken bij de wko dan is het leveren en het onttrekken van koude en warmte een nog interessantere optie. Het regenwater wordt op het dak opgevangen. De opgevangen hoeveelheid van circa 4.130 m3 per jaar is meer dan voor de kassen en de toiletspoeling nodig is. Het resterende water kan voor de wasmachines en diverse huishoudelijke werkzaamheden worden gebruikt.