volgende
Grondslag

De referenties die ten grondslag liggen aan het concept voor de Zuidkas zijn de Unité d'Habitation en de Zonneterp. Unité d'Habitation van Le Corbusier in Marseille (1952) is een krachtig voorbeeld van functiemenging op gebouwniveau waarbij woningen, een school, winkels en een wasserette gecombineerd zijn. Op het dak bevindt zich een terras met zwembad en een speeltuin.

Het concept van de stadskas oftewel het Zonneterpconcept legt verbindingen tussen een kas met vergister enerzijds en de bebouwde omgeving anderzijds. Daarbij is sprake van vier kringlopen: afval, water, warmte, CO2 en energie.