Het kasprincipe

Om de configuratie van plint en beuken heen wordt een glazen schil geplaatst waardoor er verschillende klimaatbuffers ontstaan. De klimaatbuffers werken als een tussenzone waarin het buitenklimaat op een natuurlijke wijze wordt getemperd. Door de schil om het gebouw wordt het oppervlak waardoor warmte in de winter en koude in de zomer naar buiten verloren gaat, sterk gereduceerd. De bufferruimte op het zuiden werkt als een serre voor de woningen. Hier wordt het warmteverlies in de winter gereduceerd door de bufferwerking. In de zomer werkt de serre verkoelend vanwege het Stack-effect. Hierdoor wordt verse lucht aangetrokken en continue doorgespoeld. Om te voorkomen dat het te heet wordt, kan de buitenschil opengezet worden.