volgende
Functiemenging als duurzaamheidstrategie

Door het samenvoegen en gunstig stapelen van kantoren, woningen, een school en retail ontstaat een compact model. Dit model heeft een aantal voordelen. Door functies met een laagbouwtypologie zoals winkels en kassen in het model op te nemen wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare grond. En door de concentratie van activiteiten vindt er minder verkeer plaats dan bij een scheiding van functies.

Belangrijk voordeel van het compacte model is ook de mogelijkheid van een betere uitbalancering van de energievraag in de tijd. Bij woningen liggen de pieken in de energievraag in de ochtend en avond. Bij kantoren piekt de energievraag juist op het midden van de dag. De energievoorziening van een gebouw werkt vaak inefficiënt omdat de capaciteit ook tijdens daluren is afgestemd op de energievraag tijdens piekuren.