volgende
Connectief

De Zuidkas is gesitueerd in het deelgebied Ravel van de Amsterdamse Zuidas, waar een nieuw stedelijk gebied gerealiseerd wordt met woningen, kantoren, winkels en onderwijsvoorzieningen. De functiemenging van de Zuidkas als duurzaamheidstrategie sluit aan bij deze beoogde functiemenging in het gebied. De vorm van het kaslandschap op het dak is bepaald vanuit de stedenbouwkundige hoogteaccenten. De kas verbindt de verschillende niveaus van het dak waardoor het één bouwblok blijft. Zo ontstaat een connectief gebouw, dat qua functie en vorm verankerd is in de locatie.