volgende
Duurzaamheid is connectie
De populariteit van het concept cradle-to-cradle van McDonough en Braungart heeft bij politici en beleidsmakers voor een belangrijke verschuiving gezorgd. Zij zijn gaan inzien dat duurzaam bouwen een uitdaging kan zijn en niet alleen hoeft te worden afgedwongen door beperkende regelgeving. De C2C benadering heeft echter ook zijn beperkingen. De theorie is goed toepasbaar op een product. Maar een gebouw is meer dan alleen een object dat afbreekbaar en recyclebaar is. Architectuur moet verbindingen maken met de plek, de stedelijke en landschappelijke structuur. Gebouwen en steden moeten mensen verbinden. Daarom is connectie het kernbegrip bij duurzaamheid. Duurzaam betekent geen schade toebrengen aan de omgeving, de natuur en de mensen om je heen. Schade wordt toegebracht wanneer een gebouw de connectie met de omgeving ontkent.