volgende
Duurzaam ontwerpen is integraal ontwerpen

Duurzaam ontwerpen vraagt om een integrale benadering waarin de gebruiker centraal staat. Alleen zo is het mogelijk verbanden aan te brengen, interactie te creëren en zorgvuldigheid en toewijding te genereren. Want wat houdt het in dat een gebouw of omgeving energie oplevert? Het is eigenlijk het creëren en voortbrengen van meerwaarde, niet alleen op energiegebied maar vooral op het terrein van menselijk welzijn. Connectieve ontwerpen leiden tot betere samenwerkingsvormen, meer verantwoordelijkheid en creatief vermogen en een betekenisvoller relatie met de organisatie. Naast de fysieke voordelen zoals energiezuinigheid, zijn de menselijke waarden in het geding, waarbij de kwaliteit van de architectuur en de connectiviteit van het gebouw met zijn omgeving economische meerwaarde creëren. Deze verschillende waarden en prestaties kunnen naast elkaar worden gewogen en worden uitgedrukt in een rekenmodel. Dan zal de return of investment en de beleggingswaarde van een duurzaam gebouw evident blijken. Als we duurzame gebouwen op die manier economisch rendabel weten te maken, dan wordt een ideologisch onderwerp ook een rationeel onderwerp.