Negen duurzaamheidaspecten
Uit deze visie op duurzaam bouwen hebben wij duurzaamheidsaspecten geformuleerd die in onze optiek essentieel zijn voor een duurzaam gebouw, een intelligent gebouw. Deze aspecten hebben alle hun eigen importantie voor waar een gebouw aan zou moeten voldoen. Je zou ze objectief willen bepalen in een meetbare eenheid, zodat je ze ten opzichte van elkaar zou kunnen wegen. Een soort van gewogen gemiddelde op basis van fuzzy logica waarbij iedere waarde even belangrijk is of de een net iets meer en de ander net iets minder. Wellicht dat de weging ook kan veranderen afhankelijk van het project, de locatie of opdrachtgever. Maar wat zeker is, is dat door voortschrijdend inzicht er aspecten zullen wegvallen of juist bij zullen komen en dat het zwaartepunt van een bepaald aspect verschuift. Voor de Zuidkas hebben we de volgende 9 aspecten uitgelicht die wij op dit moment, voor dit project, voor deze opdracht opportuun achten.