volgende
Ventilatie

De tweede huidgevel voor de kantoren aan de noordzijde maakt natuurlijke ventilatie mogelijk, wat het comfortgevoel vergroot en het energieverbruik reduceert. Er kan direct lucht van buiten worden gebruikt; er zijn geen andere voorzieningen nodig dan te openen ramen en ventilatieroosters. Naast de bufferruimtes in de schil van het gebouw ontstaat er ook tussen de beide beuken een atrium, dat eveneens als bufferruimte werkt. De werking is afhankelijk van de zomer- of wintersituatie. In de zomer functioneert het als een koel hart van het gebouw. Vanuit dit koele atrium kunnen de woningen en kantoren op natuurlijke wijze geventileerd worden. In de winter fungeert het atrium, samen met de dubbele huid, juist als warmteschil, waardoor het warmteverlies uit de kantoren en woningen beperkt blijft. De bufferzones worden wanneer nodig verwarmd met warmte uit de bodem. Het aantal uren per jaar dat de temperatuur in de tussenzone comfortabel is, is veel meer dan bij lucht direct van buiten. Door het stack-effect ontstaat een natuurlijke luchtstroom. Het energieverbruik voor ventilatie wordt met deze voorzieningen met circa 75% gereduceerd.