GreenCalc+ gewogen

Doorberekend met het programma GreenCalc+  (v2.01) bedraagt de MIG (Milieu-Index Gebouw) van de Zuidkas 729. Onze kanttekening bij dit rekenprogramma is echter dat het een objectieve meting van duurzaamheid suggereert. De werkelijke duurzaamheidwaarden zitten volgens onze opvatting veel meer in subjectieve factoren, zoals connectiviteit, schoonheid en leefbaarheid, die niet zuiver objectief kunnen worden gewogen. Maar ook harde meetbare factoren zijn moeilijk te wegen als het gaat om complexe gebouwen waarin diverse functies zijn samengebracht. Op basis van de duurzaamheidaspecten die wij in de Zuidkas hebben gehanteerd, is onze conclusie dat GreenCalc+ een aantal factoren niet voldoende of niet exact genoeg verdisconteert. Dat betreft onder meer:

  • CO2-reductie
  • Overmaat voor flexibiliteit in de toekomst
  • Verschillende natuurlijke verwarmings- en koelingsprincipes
  • De beschaduwing en optimale indeling van het gebouw
  • De energetische voordelen van het mengen van functies
  • Energiebesparing door recycling van afval en zwart water