volgende
Afval / bio-wkk
Het beschikbare gft-afval, het zwart water en het tuinafval van het gebouw zelf leveren jaarlijks 2.946 ton biomassa. De biogasproductie daaruit bedraagt 185.781 m3. De warmte-opbrengst daaruit is 1.022 MWh en 650 MWh elektrisch per jaar. Hiermee is de totale vraag voor ruimteverwarming en warm tapwater afgedekt. Daarnaast kan het totale gebouwgebonden elektriciteitgebruik (inclusief verlichting) worden afgedekt. In combinatie met een aquifer kan 55% van het elektriciteitgebruik voor apparatuur worden gedekt. Aangezien de kantoren slechts verantwoordelijk zijn voor 35% van het totaalverbruik van elektriciteit voor apparatuur, kan de totale energievraag voor de kantoren door de bio-wkk worden geleverd.